Më 18 qershor 2022, e shtunë, xhamia jonë bashkë me xhaminë e turqve dhe me VIUK, organizuam shëtitjen e radhës me nxënësit që e ndjekin mësimin islam në këto xhami dhe në shkollat publike të Kreuzlingenit. Në vazhdim disa përshtypje nga kjo shëtitje:

 

Sot pas namazit të drekës në xhaminë tonë në Kreuzlingen u zhvillua ceremonia e hatmes së nxënësve të mektebit tonë. 

Në kushte pandemie, hatmen e përfunduan nxënësit:

1. Enis (Rejhan) Neziri, për herë të tretë

2. Ezana (Jasin) Shabani, për herë të dytë

3. Nura (Qerim) Nuredini, për herë të tretëSot pas namazit të drekës në xhaminë tonë në Kreuzlingen u zhvillua ceremonia e hatmes së nxënësve të mektebit tonë. 

Sot, më 13 dhjetor 2020, në xhaminë tonë në Kreuzlingen, nën rrethana të kufizuara për shkak të pandemisë, brenda rrethit të ngushtë familjar, u zhvillua duaja e hatmes së gjashtë (6) nxënësve dhe nxënëseve të xhamisë sonë...

Më 10 nëntor 2019, pas namazit të drekës, në xhaminë tonë "Hëna e re" në Kreuzlingen u zhvillua ceremonia e hatmes së nxënësve që e ndjekin mësimin islam në mektebin e xhamisë sonë.

Në ceremoni mori pjesë edhe kryetari i Unionit të Bashkësive Islame Shqiptare në Zvicër (UBISHZ), hafiz Mehas ef. Alija, i cili i përshëndeti të pranishmit dhe i uroi nxënësit, prindërit dhe mualimin e xhamisë. Për mbaruesit e hatmes kryetari Alija kishte sjellë me vete edhe nga një kopje të librit me poezi islame të prof. Mahir Hasanit "Lutju Zotit".