Talal Asad
 

Mbrojtja që Francis Fukuyama ia bën universalizmit të vlerave e institucioneve perëndimore po sfidohet nga realitetet moderne globale politike, thotë Talal Asad. (lexo më tepër...)
 

Burimi: www.opendemocracy.net
Nga anglishtja: mr. Rejhan Neziri