LITERATURA:

 

Abdullah Nasil Ulvan, Rregullat e fejesës e të martesës dhe detyrimet e bashkëshortësisë, Furkan, Tetovë 1993.
 

Adnan Çoban, “Aile içi şiddetin sebepleri”, www.adnancoban.com.tr.
 

Ahmed Hurshid, Jeta familjare në Islam, Logos-A, Shkup 1999.
 

Hamude Abdulati, Struktura familjare në Islam, Logos-A, Shkup, 1995.
 

İbrahim Dönmezer, Ailede iletişim ve etkileşim, Sistem Yay., Samboll 1999.
 

Lois Lamja Faruki, Gratë, shoqëria muslimane dhe Islami, Logos-A, Shkup 2007.
 

Ludger Wentingmann, Warum Familien streiten, Westfälische Reihe, Münster 2016.
 

Mehmed Faik, Aile Saadeti, Bedir yay., Stamboll 1990.
 

Tahir bin Ashur, et-Tahrir ve’t-Tenvir, Daru’t-Tunusijjeh lin-Neshr, Tuniz 1984, vëll. 5.
 

Thomas Gordon, Die neue Familienkonferenz – Kinder erziehen ohne zu strafen, bot. 19, Wilhelm Heyne Verlag, Mynih 2005.
 

Thomas Gordon, Familienkonferenz – Die Lösung von Konflikten zwischen Eltern und Kind, bot. 44, Wilhelm Heyne Verlag, Mynih 2005.
 

Yunus Vehbi Yavuz, Kur’an’da Kadın Hak ve Özgürlüğü, Feyiz yay., Mudanya 2011.
 

Zekiye Demir, Aile Huzuru, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 2011.
 

Shko te Përmbajtja e librit ...