Në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit, disa njerëz ishin mbledhur në xhami (me siguri në Kufe) dhe e pyetën Fudajl bin Ijadin, se kur është Nata e Kadrit?

Ai u përgjigj: Nuk e di kur është për ju Nata e Kadrit, por për mua personalisht e di shumë mirë kur ka qenë.

Nuk ka dyshim se esenca e qytetërimit islam është Islami, apo se esenca  e Islamit është tevhidi, që është akti i pohimit se All-llahu xh.sh. është Një, Krijues absolut dhe transcendent, Zot dhe Mjeshtër i çdo gjëje që ekziston.

Atëherë Pejgamberit a.s. i janë dhënë tri gjëra: pesë kohët e namazit, ajetet e fundit të sures el-Bekara dhe i është dhënë premtimi se do t’i falen mëkatet secilit prej ummetit të tij që nuk bën shirk-politeizëm”, (Transmeton Muslimi).

Familja është njësia më e vogël e shoqërisë. Ajo është modeli më i vogël i strukturës së mbarë shoqërisë. Një strukturë e shëndoshë familjare është një tullë e rëndësishme për një shoqëri të shëndoshë. Një familje që në vete strehon anëtarë të qetë e të lumtur, ajo bart një potencial të madh për një shoqëri të qetë e të lumtur.

Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ty, o i Dërguar i Zotit! Në këto ditë kur po e përkujtojmë edhe një herë ditëlindjen tënde, më ra të mendoj rreth faktit, nëse të kemi kuptuar drejtë apo jo në mësimet dhe në praktikën tënde?! Ne sot e shajmë dhe e ofendojmë njëri-tjetrin fillimisht lidhur me ditëlindjen tënde: ta festojmë apo jo atë; të gëzohemi pse u linde, jetove dhe na mësove, apo kjo datë të mos ketë asnjë kuptim dhe asnjë motiv për t’u gëzuar, në ndërkohë që ...

Ruhi – O Nefs, sa i tmerrshëm që je brenda meje! Aq i ngjitur je me mua, saqë hija ime, në krahasim me ty, më duket e huaj... Aq brenda meje që je, aq në mua që je, aq unë që je, saqë tani nuk mund ta dalloj se cili është nefsi: këtij që po i flas, apo ai që po flet... Ti je pjesa e pandashme e një tërësie dhe ata që e ndajnë veten prej teje janë ata që e kanë arritur sekretin e copëtimit të thelbit të zemrës, ata që e kanë shpërthyer atomin e zemrës, janë ata që janë ngjitur në shkallën e njohjes hyjnore.