Nevoja e njeriut për Krijuesin në botën fenomenale (alem'ush-shehadeh), është sikurse nevoja e foshnjës për nënën. Nevoja e njeriut për Krijuesin është edhe falënderim për tërë atë që Ai e ka krijuar.

Kurbani është një kafshë e posaçme që pritet me nijet ibadeti për t'iu afruar rahmetit (mëshirës) së All-llahut Fuqiplotë. Prerja e një kurbani të këtillë në ditët e Bajramit të Kurbanit është vaxhib (obligim nën farzin e mbi sunnetin. Hadithi: "Kush posedon pasuri dhe nuk ka therrur kurban, mos t'i afrohet vendit tonë ku falim namazin e Bajramit".) për personin ...

Për fëmijët dhe për ata që akoma kanë problem me mënyrën e faljes së namazit, ky është një libër shumë i përshtatshëm dhe praktik. Në të do të gjeni në hollësi për secilin namaz formën se si falet ai, me fotografi e me zë ...

Udhëzues i ibadetit (libër)
Sejfetin Jazëxhë

 

Libri që gjendet në duart tuaja shpjegon në detaje dhe me një stil të tillë që lexuesi i të gjitha moshave të jetë në gjendje ta kuptojë dhe mësojë leht: marrjen e abdestit, faljen e namazit, që është shpjeguar edhe me fotografi dhe në fund të librit edhe suret dhe duatë, të cilat lexohen në namaz, pastaj agjërimi, zekati, haxhi etj...

Ky libër publikohet këtu me lejen e autorit të marrë nga ana e përkthyesit Selver Xhemaili, imam në Drenoc të Tetovës.

Klikoni këtu...

 

Nënkategoritë