Mënyra praktike e faljes së namazit

 

Për fëmijët dhe për ata që akoma kanë problem me mënyrën e faljes së namazit, ky është një libër shumë i përshtatshëm dhe praktik. Në të do të gjeni në hollësi për secilin namaz formën se si falet ai, me fotografi e me zë, me ç'rast krahas tekstit të duave (lutjeve) kryesore të namazit ju keni mundësinë edhe të dëgjoni se si lexohen ato, duke klikuar dy herë mbi shenjën e altoparlantit.

 

Punimi është në formatin PDF me një madhësi prej 73.3 MB.

Ju lutemi kini durim gjatë hapjes së dokumentit!    Klikoni këtu
Klikoni këtu për të shkuar te web faqja ku mund ta mësoni faljen e namazit sipas medh'hebit tonë hanefij.A është gabim falja e namazit sipas medh'hebit hanefij? Klikoni këtu.