Udhëzues i ibadetit (libër)
Sejfetin Jazëxhë

 

Libri që gjendet në duart tuaja shpjegon në detaje dhe me një stil të tillë që lexuesi i të gjitha moshave të jetë në gjendje ta kuptojë dhe mësojë leht: marrjen e abdestit, faljen e namazit, që është shpjeguar edhe me fotografi dhe në fund të librit edhe suret dhe duatë, të cilat lexohen në namaz, pastaj agjërimi, zekati, haxhi etj...

Ky libër publikohet këtu me lejen e autorit të marrë nga ana e përkthyesit Selver Xhemaili, imam në Drenoc të Tetovës.

Klikoni këtu...