Nëse hedhim një vështrim kritik mbi ne dhe mbi kohën tonë, mbi kufijtë shpirtërorë dhe përcaktimet e botës së nesërme, do të gjendemi para një panorame të gjerë të aktivizmit prakticist në të cilën është vështirë të vërehen përcaktimet e forta dhe konstantat e qarta, të cilat do të ishin themel dhe mbështetje e të nesërmes.

Njëra nga nevojat themelore të njeriut është ndjenja e sigurisë. Ndjenja e sigurisë është nevojë psikologjike, e cila duhet të plotësohet sikurse edhe sendërtimi i harmonisë dhe e pajtimit personal. Sikur që dimë, nevojat e njeriut janë dy llojesh: fizike dhe psikologjike.

Çfarë do të bënit ju - kështu shkruante më 31.12. historiania izraelite Prof. Fania Oz-Salzberger në gazetën Frankfurter Allgemeine - nëse komshiu juaj do të hidhte vazhdimisht gurë dhe molotovë në banesën tuaj? A nuk do të kapnit dikur armën për t'i dhënë fund kësaj gjendjeje?

Kështu edhe një herë, Izraeli i ka hapur dyert e ferrit për palestinezët. Dyzet refugjatë civilë vdiqën në një shkollë të Kombeve të Bashkuara, dhe tre të tjerë në një tjetër. Jo keq për një punë nate në Gaza nga një ushtri që beson në "pastërtinë e duarve". Po pse duhet të habitemi?

Nga vetë titulli nënkuptohet se njëri nga konceptet kryesore të këtij artikulli është rinia. Edhepse dijetarët kanë mendime të ndryshme lidhur me periudhën kohore që përfshin kjo grupmoshë, shumica e tyre pohojnë se bëhet fjalë për një grupim që është ndërmjet moshës 15-25 vjeçare.