Nexhat Ibrahimi


بسم الله الرحمن الرحيم

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى


“Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prejMesxhidi Haramit (Qabesë) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes...”. (El-Isra, 1).

 

Hyrje


Në shekullin e XXI jemi dëshmitarë të sukseseve të jashtëzakonshme në teknologji dhe në të arriturat dhe zbulimet kozmike. Përpjekjet për hulumtime të thella po bëhen në çdo vend, kurse eksperimentet e këtij lloji në Zvicër rreth gjetjes së zanafillës së universit, që kulmuan në shtator e pas të vitit 2008, janë tregues të mirëfilltë se bota është e interesuar të shkojë një hap më tutje. Këto zbulime dhe ecje nëpër kozmos e tokë janë kërkim për të reja, për jetë alternative, nëse një ditë jeta në Tokë bëhet e ngushtë për të gjithë ne. Për besimtarët muslimanë, por edhe për lexuesit e interesuar nuk është e panjohur se Krijuesi i madhërishëm, i bëri mundësitë që Muhammedi a.s. qysh para 14 shekujsh të “ecë, udhëtojë” nëpër kozmos, të “ngjitet lartë” dhe të “vizitojë” shtresat e kozmosit brenda një nate, duke treguar se fuqia e Tij është e pakufizuar dhe e përkryer. Kjo ecje, kjo ngjitje në gjuhën fetare quhet Isra’ dhe Mi’raxh.

Lexoni tekstin e plotë në PDF.