AKAIDI dhe KELAMI
Tekst mësimor për shkollat e mesme fetare


Ky është një tekst i përpiluar nga një grup autorësh dhe ka të bëjë me shkencën e akaidit dhe kelamit. Është i destinuar për shkollat e mesme fetare islame (medresetë). Përkthyes nga turqishtja është Dr. Mithat Hoxha. Për publikim na ka dërguar Mr. Nasir Rexhepi, koordinator në Degën e shtrirë të Medresesë "Isa Beu" në Shtip të RM.

Shkarkojeni librin në PDF ose Word.