NJOHURI THEMELORE FETARE
Tekste mësimore -
6, 7, 8

 

Këtu keni 3 libra të përgatitur nga një grup atorësh që u dedikohen nxënësve të klasave 6, 7 dhe 8 të shkollave fillore në Turqi, ku mësimi fetar zhvillohet edhe nëpër shkollat publike. Me një përkthim dhe përshtatje të shkëlqyeshme të gjuhëtarit të mirënjohur Dr. Mithat Hoxha, këto tekste besojmë se do t'u shërbejnë shumë mësuesve fetarë (mual-limëve) nëpër mektebe e nëpër shkolla publike si dhe nxënësve të tyre.

 

Për publikim në web faqen tonë këto tekste na ka dërguar Mr. Nasir Rexhepi, koordinator në Degën e shtrirë të Medresesë "Isa Beu" në qytetin Shtip të R. së Maqedonisë.

Në ndërkohë presim të na dërgojë edhe tekstin nr. 5.Shkarkoni këta libra:

1. Njohuri themelore fetare -
6  (Word, PDF)

2. Njohuri themelore fetare -
7 (Word, PDF)

3. Njohuri themelore fetare -
8  (Word, PDF)