Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ty, o i Dërguar i Zotit! Në këto ditë kur e përkujtuam edhe një herë ditëlindjen tënde, më ra të mendoj rreth faktit, nëse të kemi kuptuar drejtë apo jo në mësimet dhe në praktikën tënde?! Ne sot e shajmë dhe e ofendojmë njëri-tjetrin fillimisht lidhur me ditëlindjen tënde: ta festojmë apo jo atë; të gëzohemi pse u linde, jetove dhe na mësove, apo kjo datë të mos ketë asnjë kuptim dhe asnjë motiv për t’u gëzuar, në ndërkohë që ...

Mbase dikush mund të thotë se çfarë roli mund të luajmë ne shqiptarët disa milionësh në këto çështje të mëdha planetare? Sa mund të ndikojmë ne për ta përmirësuar këtë gjendje? Tekefundit sa mund ta kemi dëmtuar ne një grusht njerëz në tokë këtë baraspeshë përmasash botërore? Madje mund ta quajmë edhe të kotë, madje edhe punë luksi, trajtimin e kësaj teme, duke qenë se kemi probleme më të mëdha dhe më jetësore sesa kujdesi për ambientin.

Ruhi – O Nefs, sa i tmerrshëm që je brenda meje! Aq i ngjitur je me mua, saqë hija ime, në krahasim me ty, më duket e huaj... Aq brenda meje që je, aq në mua që je, aq unë që je, saqë tani nuk mund ta dalloj se cili është nefsi: këtij që po i flas, apo ai që po flet... Ti je pjesa e pandashme e një tërësie dhe ata që e ndajnë veten prej teje janë ata që e kanë arritur sekretin e copëtimit të thelbit të zemrës, ata që e kanë shpërthyer atomin e zemrës, janë ata që janë ngjitur në shkallën e njohjes hyjnore.

Familja është njësia më e vogël e shoqërisë. Ajo është modeli më i vogël i strukturës së mbarë shoqërisë. Një strukturë e shëndoshë familjare është një tullë e rëndësishme për një shoqëri të shëndoshë. Një familje që në vete strehon anëtarë të qetë e të lumtur, ajo bart një potencial të madh për një shoqëri të qetë e të lumtur.

Nuk ka dyshim se esenca e qytetërimit islam është Islami, apo se esenca  e Islamit është tevhidi, që është akti i pohimit se All-llahu xh.sh. është Një, Krijues absolut dhe transcendent, Zot dhe Mjeshtër i çdo gjëje që ekziston.

Fjala Islam do të thotë të bësh paqe dhe dorëzim. “Të bësh paqe” do të thotë që besimtari të jetojë në paqe e qetësi me vetveten dhe me rrethin ku banon. “Dorëzimi” përdoret për ta theksuar pranimin e vullnetit të Zotit.

Këtu keni 3 libra të përgatitur nga një grup atorësh që u dedikohen nxënësve të klasave 6, 7 dhe 8 të shkollave fillore në Turqi, ku mësimi fetar zhvillohet edhe nëpër shkollat publike. Me një përkthim dhe përshtatje të shkëlqyeshme të gjuhëtarit të mirënjohur Dr. Mithat Hoxha, këto tekste besojmë se do t'u shërbejnë shumë mësuesve fetarë (mual-limëve) nëpër mektebe e nëpër shkolla publike si dhe nxënësve të tyre.

Mesazhi i Islamit është i thjeshtë dhe i plotë: t’ia nënshtrosh vetveten tërësisht Zotit dhe Krijuesit, Një Zoti të Vërtetë. Formula e tij për suksesin dhe zhvillimin është e qartë dhe e shkurtër: beso sinqerisht dhe zbukuroje jetën tënde me vepra të drejta e të ndershme! Besimi i drejtë nënkupton besimin në njëshmërinë e Zotit dhe në sovranitetin e Tij të vetëm ...